Skip to Content
no

Rekrutterer til Snøhvit

januar 20, 2003, 09:30 CET

Rekrutteringen til de første 40 faste stillingene i Snøhvit-prosjektet i Barentshavet er i gang. Totalt skal rundt 175 faste stillinger besettes fram til 2005.

Stillingene er knyttet til driften av fabrikken som skal produsere nedkjølt, flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) og anlegget på Melkøya i Finnmark. 120 av stillingene skal besettes av fagarbeidere innen kjemi og prosess, elektro, automasjon og industrimekanikk. Ytterligere 25 er knyttet til sokkelrelaterte driftsoppgaver.

De siste 30 er nøkkelstillinger innen administrasjon, det skal ansettes disiplinledere og annet erfarent driftspersonell, opplyser personalsjef Grete Varhaug i Snøhvit-prosjektet.

"Vi skal rekruttere rundt 40 personer som skal være på plass i løpet av utgangen av året. Resten blir ansatt i 2004. Driftspersonellet skal følge utbyggingsprosjektet og etablerte kvalifiseringsprogram fram mot driftsstart," sier hun.

Personellet skal også følge overtakelsesprosessen av anlegget slik at organisasjonen er på plass, opplært og klar til å starte driften når anlegget står klart i slutten av 2005.

Statoils ambisjon er å rekruttere flest mulig fra lokalmiljøet og regionen. Dette vil gi størst kontinuitet i arbeidsstokken og dermed bidra til at en kan oppnå gode driftsresultater, sier Varhaug.

Det vil være plass for både nyutdannede og erfarne fagarbeidere. Statoil håper også på stor søknad av velkvalifisert personell til de utlyste ingeniørstillingene.

Snøhvit er Europas første fullskala produksjons- og eksportanlegg for LNG. Det er også den første komplette feltutbyggingen på norsk sokkel uten installasjoner på overflaten. Produksjonen skal starte i 2006.

Se ledige stillinger, spørsmål og svar.