Mange små funn

januar 21, 2003, 23:30 CET

Det ble gjort åtte nye olje- og gassfunn på norsk sokkel i 2002, mot 12 året før, viser tall fra Oljedirektoratet (OD). Statoil er operatør for seks av funnene og partner i de to andre.

"Resultatet med mange mindre funn understreker at vi har en moden sokkel, samtidig som vi har behov for tilgang på nytt attraktivt leteareal," sier Tor Fjæran, direktør for Nye områder i Undersøkelse og produksjon Norge.

Han mener resultatet er tilfredsstillende, tatt i betraktning et begrenset leteareal.

Statoil er operatør for tre oljefunn, et gassfunn og et olje/gassfunn i Tampen-området, samt et oljefunn i Norskehavet. Tar man med sidestegsboringer, som ikke inkluderes i ODs tall, gjorde selskapet funn i to av tre brønner. Totalt gjorde Statoil funn i ti av 15 boringer, som utgjør en funnrate på 67 prosent.

"Statoil som selskap har fortsatt tro på norsk sokkel, selv om forventningene til dypvannsområdene i Norskehavet er nedjustert noe som følge av boreresultatene i 2002," sier Fjæran.

Han håper at nye konsesjonstildelinger i 2003 og 2004 vil bidra til høyere leteaktivitet og flere større funn.

"Vi venter også på utfallet av konsekvensutredningen for helårlig petroleumsvirksomhet i nordområdene som pågår i regi av Olje- og energidepartementet. Vi håper og tror at denne utredningen vil danne grunnlag for en gjenåpning av områdene fra Lofoten og nordover."

I år ventes leteaktiviteten på norsk sokkel å omfatte 15 brønner.