Reduserer på Statfjord C

januar 22, 2003, 15:00 CET

Statoil har redusert produksjonen på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen på grunn av rust i et rør. Deler av produksjonen ble stengt i dag, 22. januar, men det forventes at plattformen er fullt operativ i løpet av to dager.

Produksjonsdirektør for Statfjord-feltet, Arve Sigve Nylund, opplyser at plattformen vanligvis produserer 175.000 fat olje i døgnet. Nå reduseres den daglige produksjonen med 40.000 til 45.000 fat.

Den rustne rørstussen ble oppdaget i går kveld, under gjennomføringen av den årlige ordinære inspeksjonskontrollen. Et rør i en separator viste seg å være så korrodert at en valgte å redusere produksjonen. Skaden er ikke vanskelig å reparere, men det vil ta noe tid å framskaffe og få på plass de riktige rørdelene.

"Selv om dette ble oppdaget ved en rutinekontroll, og foreløpig ikke hadde resultert i noen lekkasje, var korrosjonen ganske omfattende. Hendelsen viser hvor viktig det er å ha gode rutiner, slik at en til enhver tid har oversikt over tilstanden på de ulike delene av anlegget. Det er nødvendig for å kunne drive på en forsvarlig måte," sier Nylund.

Han opplyser at funnet av den rustne rørstussen har fått umiddelbare følger: Allerede i dag har man iverksatt en total evaluering av inspeksjonsprogrammene.

"Basert på gårsdagens funn, vurderer vi tiltak som kan settes i verk for å unngå slike hendelser. Vi spør oss hvordan vi kan forbedre våre inspeksjonsprogrammer, og om vi eventuelt bør gjennomføre ordinære total-kontroller av hele anlegget oftere enn en gang i året."