Selger rettigheter i Nordsjøen

januar 23, 2003, 23:45 CET

Statoil har undertegnet en avtale med Paladin Resources Norge om salg av rettighetene i to utvinningstillatelser i den sørlige delen av norsk kontinentalsokkel.

Transaksjonen innebærer at Statoil går ut av utvinningstillatelse 143 og 239 ved å selge rettighetene på henholdsvis 30 og 25 prosent. I 143 er det gjort et lite oljefunn.

Tillatelsene omfatter blokkene 1/2, 4/4 og 4/5 som er i grenseområdet mellom norsk og engelsk sektor i Nordsjøen.

Salget er et ledd i Statoils strategi om å konsentrere innsatsen mot definerte kjerneområder. Utvinningstillatelsene faller utenom disse områdene.

Eierskiftet trer i kraft når det foreligger godkjennelse fra norske myndigheter.