Skip to Content
no

Bygger videre på Melkøya

januar 27, 2003, 14:00 CET

Operatøren Statoil har tildelt tre kontrakter i forbindelse med Snøhvit-prosjektets landanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Kontraktene omfatter bygging av administrasjonsbygg og eksportkai samt administrasjon av leiren.

Hver enkelt kontrakt har en verdi på mellom 150 og 200 millioner kroner. Alle kontraktene går til norske selskaper.

Veidekke skal bygge administrasjonsbygget med tilhørende garasje og omformerbygg på totalt 10.000 kvadratmeter.

AFS-Pihl Group skal bygge eksportkaien som skal benyttes under utskipning av produkter og nedkjølt, flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG).

ServeringsPartner fikk oppdraget med å drive den midlertidige brakkeleiren med matservering og rengjøring.

Arbeidet med byggeprosjektene starter i april og er beregnet til å vare vel ett år, i følge områdesjef Morten Vinje.

Han legger til at det kommer flere kontrakter innen bygg og anleggsvirksomhet på Melkøya. I løpet av våren skal en stor kontrakt som omfatter alle installasjoner i bakken, fundamentering og bygging av ulike prosessbygninger inngås. Det skal også tildeles mindre kontrakter innen sikkerhet, beredskap, håndtering av avfall og personelltransport.

Til høsten skal de store installasjonskontraktene på land inngås.