Olje og Energi omorganiserer og reduserer antall årsverk

januar 28, 2003, 23:00 CET

Ledelsen i Hydro Olje og Energi har besluttet å omorganisere letevirksomheten og varsler samtidig en reduksjon av antall årsverk i hele virksomheten med om lag 300 konsulenter og faste ansatte.

- Tiltakene gjøres for å forsterke selskapets konkurranseposisjon. Endringene som nå gjennomføres, er riktige og gir en bedre organisasjon for de oppgaver Hydro har foran seg, uttaler konserndirektør for Hydro Olje og Energi, Tore Torvund.

- Færre fremtidige utbyggingsoppgaver og skifte av operatørskap på Tampen gjør også bemanningsreduksjoner nødvendig, sier han.

Omorganiserer Hydros letemiljø

Hydro samler nå sin nasjonale og internasjonale letekompetanse i en ny fagenhet, som legges til Hydros kontorer på Kjørbo utenfor Oslo.

- Dette gjør vi for å utnytte vår kompetanse innen leting i forhold til potensialet i hele vår globale portefølje, sier Torvund.

Endringene i leteorganisasjonen medfører en reduksjon med i underkant av 50 fagstillinger. Letemiljøene ved samtlige av Hydros utekontorer vil bli redusert som følge av dette.

Den øvrige nedbemanningen vil gjennomføres i andre deler av Hydro Olje og Energi.

- Størstedelen av reduksjonen av antall årsverk er knyttet til ferdigstillelse av utbyggings- og boreprosjekter, men hele virksomheten vil bli berørt av de organisasjonsmessige tilpasningene vi nå iverksetter, sier Torvund.