Skip to content

Tar i bruk nytt helikopter

januar 31, 2003, 07:00 CET

Statoil er et av de fÞrste oljeselskapene i verden som tar i bruk Sikorsky-helikopteret S-92. To nye helikoptre av denne typen skal frakte oljearbeidere til og fra jobb pÄ en sikrere og mer komfortabel mÄte.

Selskapet har forlenget kontrakten med Norsk Helikopter med fem nye Är for transport fra Bergen lufthavn, Flesland. De nye helikoptrene tas i bruk fra 1. januar 2005. Kontrakten har en verdi pÄ 630 millioner kroner.

Introduksjonen av den nye helikoptertypen er et ledd i Statoils satsing pÄ Þkt sikkerhet, og er i trÄd med myndighetenes utredning Helikoptersikkerhet pÄ norsk kontinentalsokkel.

S-92 er bygget pÄ teknologi som blant annet er utprÞvd i den militÊre helikoptertypen Black Hawk. Sikorsky-fabrikken har bygget fem prototyper av S-92, som har vÊrt prÞvd ut i et omfattende testprogram over flere Är.

"Passasjerene vil oppleve en klar forbedring av komforten om bord, bÄde nÄr det gjelder stÞynivÄ og romslighet. I tillegg vil det lette arbeidsforholdene blant stuerne, og er dermed ogsÄ en god investering i bedre arbeidsmiljÞ," sier Thormod Hope, direktÞr for beredskap, maritime operasjoner og lufttransport i Statoil.

De to Sikorsky-helikoptrene kan frakte 20.000 passasjerer hver i Äret. Dette vil dekke mesteparten av Statoils behov for transport fra Flesland til installasjonene pÄ norsk sokkel.

Det amerikansk-produserte helikopteret introduseres med en kapasitet pÄ 19 passasjerer. Dagens kapasitet med Super Puma-helikopteret er 18 passasjerer under optimale forhold.

"S-92 kan dessuten ta flere turer daglig fordi det flyr mye raskere. Helikopteret vil derfor vÊre mer kostnadseffektivt. Vi forventer en forbedret seteutnyttelse pÄ 34 prosent i lÞpet av et Är," opplyser Hope.