Løsning på Dolphin-tvist

februar 3, 2003, 09:30 CET

Statoil og Dolphin er i dag, 3. februar, kommet fram til en minnelig løsning på uenighetene om ansvaret for kostnadsoverskridelsene knyttet til ombyggingen av boreriggen Borgland Dolphin.

Løsningen innebærer at Statoil betaler en kompensasjon til Dolphin på 75 millioner kroner.

Dolphin er et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy.

Statoil og Dolphin er tilfreds med å kunne legge tvisten bak seg og i stedet rette oppmerksomheten mot videre samarbeid.