Hydro forbereder 100 års markering i 2005

februar 5, 2003, 23:00 CET

Norsk Hydros 100 års jubileum i 2005 vil ikke bli forbigått i stillhet. Hydro ser på jubileet som en enestående mulighet til å feire og presentere selskapets visjon og planer for framtiden.

For å sikre at den historiske begivenheten blir utnyttet både internt og eksternt, har Hydros konsernledelse nedsatt en prosjektgruppe for å utvikle planer og temaer.

I løpet av de nærmeste ukene blir mange Hydro-ansatte på ulike steder i selskapet invitert til å dele sine forventninger og tanker om det forestående jubileet. Elektroniske spørreundersøkelser blir sendt ut, og representative arbeidsgrupper vil bli nedsatt blant de ansatte.

Prosjektgruppen for jubileet blir ledet av Hanne Haugen, seksjonssjef i Konsernkommunikasjon i Hydro.