Snøhvit-kontrakt til Dragados

februar 5, 2003, 16:30 CET

Statoil, som operatør for Snøhvit, anbefaler at det spanske verftet Dragados Offshore skal bygge og installere anlegget for flytende naturgass på en prefabrikert lekter. Kontrakten har en verdi på om lag 1450 millioner kroner.

Anbefalingen ble oversendt til partnerskapet i prosjektet i dag, 5. februar.

"Dragados er valgt etter en grundig vurdering. Konklusjonen er at Dragados har det klart beste tilbudet basert på kvalitet, pris, gjennomføringsevne og helse, miljø og sikkerhet," sier Egil Gjesteland, prosjektdirektør for Snøhvit.

Statoil har undersøkt hvorvidt det i forhold til konkurrentene foreligger en konkurransevridning som rammes av EUs regelverk. Det har ikke framkommet opplysninger som tyder på at dette har funnet sted.

Prosessanlegget skal installeres på en lekter som for tiden er under bygging på det spanske verftet Izar Fene Shipyard. Anlegget vil bli installert på lekteren på Dragados sin byggeplass i Cadiz i Spania.

Etter installasjonen skal lekteren med prosessanlegget fraktes til Melkøya utenfor Hammerfest. Det skjer i 2005.

Snøhvit skal produsere 5,7 milliarder standard kubikkmeter gass årlig. Gassen skal gjøres om til flytende naturgass (LNG). Produksjonsstart for feltet er i 2006.

Samlede investeringer i Snøhvit-utbyggingen er anslått til 45,3 milliarder kroner.