Kontrollsystemene på Oseberg Feltsenter skal byttes ut

februar 6, 2003, 23:00 CET

Den raske utviklingen innen datateknologi har medført at også kontrollsystemet på Oseberg Feltsenter er foreldet. Norsk Hydro har tildelt Siemens hovedstudien i forbindelse med oppgraderingen av dette kontrollsystemet.

– Tilgjengelighet på reservedeler er et økende problem, og ingeniørkunnskapen om gårsdagens systemer opprettholdes ikke. Nå har vi startet løpet for oppgraderingen som inkluderer oppdatering til dagens HMS-krav og nye krav til sikkerhetssystemer, sier prosjektleder Gunnar Flakstad i Hydro Teknologi og Prosjekter (HTP).

Den største utfordringen blir å foreta oppgraderingen mens produksjonen opprettholdes på Feltsenteret, så både planlegging og gjennomføring må utføres med høy presisjonsgrad.

Oseberg Feltsenter har et av de største automatiseringssystemene på norsk sokkel. Siemens ble valgt til å utføre hovedstudien etter en grundig evaluering av et forstudium som ble gjennomført høsten 2002. Etter avsluttet hovedstudie høsten 2003 vil beslutningen om selve oppgraderingen tas.

Feltsenteret, som ligger rundt 130 kilometer vest for Bergen, prosesserer om lag 300.000 fat olje per døgn og 38 millioner kubikkmeter gass. Hydro er operatør for feltet og har en eierandel på 34 prosent. Oljeproduksjonen på feltet startet i 1988, og gasseksporten startet i 2000.