Verdens lengste undervannsrør fra Ormen Lange til Storbritannia i 2007

februar 6, 2003, 23:00 CET

Hydro fikk fredag tilslutning fra Ormen Lange-lisensen til å arbeide fram et nytt direkte gasseksportrør fra Aukra i Møre og Romsdal via Sleipner-installasjonen på norsk sokkel til Easington/Dimlington sørøst i Storbritannia.

– Investeringen vil kreve store deler av verdens rørleggingskapasitet i 2005 og 2006, sier direktør Bengt Lie Hansen i Hydro. – Ormen Lange-feltet vil øke norsk gasseksport med 25 prosent og gjør Norge til verdens nest største gasseksportør etter Russland.

Ormen Lange-lisensen har konkludert med at et nytt eksportrør til Storbritannia både er den rimeligste og mest fleksible løsningen for transport av gass fra Sleipner og fram til markedet. Lisensen har vurdert beslutningen opp mot mulighetene for å benytte eksisterende rørledninger (Cats, Miller og Seal). Ormen Lange har behov for en rørkapasitet på minst 60 millioner standard kubikkmeter i døgnet. I tillegg er det behov for transportkapasitet for annen gass for deler av systemet.

Det totale eksportrørsystemet knyttet til Ormen Lange blir det mest omfattende rørprosjektet hittil fra norsk sokkel. Samlet lengde er om lag 1.200 kilometer.

Plan for Anlegg og Drift (PAD) for den sørligste rørstrekningen mellom Sleipner og Easington/Dimlington er planlagt levert myndighetene i juni 2003, mens tilsvarende PAD for den nordlige strekningen mellom Sleipner og Nyhamna i Møre og Romsdal, er planlagt innen oktober 2003, samtidig med innlevering av Plan for Utbygging og Drift (PUD) for selve Ormen Lange-feltet i Norskehavet.

Norsk Hydro ASA er operatør for utbyggingen av Ormen Lange og tilhørende eksportsystemer. Produksjonsstart for Ormen Lange er planlagt i oktober 2007.

Rettighetshaverne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Norsk Hydro ASA – 17,956 prosent, operatør i utbyggingsfasen
  • A/S Norske Shell – 17,2 prosent, operatør i driftsfasen
  • Petoro a.s – 36 prosent
  • Statoil ASA – 10,774 prosent
  • Esso Norge AS – 7,182 prosent
  • BP – 10,888 prosent.