Tore Torvund: "Et svært godt resultat for Olje og Energi"

februar 9, 2003, 23:00 CET

- Dette er et av våre aller beste kvartalsresultat, sier Tore Torvund, konserndirektør for Hydro Olje og Energi. - Også for året som helhet er bildet stort sett meget positivt.

– Jeg er svært tilfreds, sier Tore Torvund, som er ansvarlig for olje og energi-området i Hydros konsernledelse. Han viser til det rekordhøye resultatet i fjerde kvartal – "en sterk avslutning på 2002" – og betegner året som helhet som "i stort sett svært positivt".

At resultatet er så godt, skyldes ikke først og fremst høye oljepriser, understreker Torvund.

– Produksjonen har vært svært høy. I fjerde kvartal kom vi opp i 540.000 fat i døgnet. Dette viser at framdriften i alle operative deler av organisasjonen har vært god, og at systematisk forbedringsarbeid gir utslag på bunnlinjen. Det kontinuerlige arbeidet for å redusere kostnadene har også gitt resultater.

Men selv om Torvund beskriver det generelle bildet som svært positivt, er han skuffet over resultatet av utforskingen på norsk sokkel og internasjonalt. Til tross for et letebudsjett på godt over to milliarder kroner, har ikke resultatet vært i henhold til forventningene.

Et annet område som må forbedres, er sikkerheten.

– Vi har gjort framskritt i siste kvartal, men tempoet i forbedringsprosessen er ikke høyt nok. Her skal vi bli bedre, sier Torvund, som minner om at kravene til sikkerhet i industrien er vesentlig strengere enn de var for bare noen år siden.

Gode resultater – og nedbemanning?

Omtrent samtidig med at Olje og Energi legger fram gode tall, kommer meldingen om at rundt 300 arbeidsplasser i forretningsområdet skal fjernes. Tallet omfatter både ansatte og konsulenter. Forklaringen er at organisasjonen må tilpasses de framtidige arbeidsoppgavene, forklarer Torvund. Og tilpassingen må gjøres i tide, ikke når overtalligheten allerede er et faktum:

– Det finnes altfor mange eksempler på at næringslivet i Norge har ventet for lenge med å foreta nødvendige tilpassinger. Er vi ute i tide, blir prosessen enklere.

Torvund er også opptatt av at medarbeiderne må ha meningsfylte arbeidsoppgaver.

– For at medarbeiderne skal kjenne seg motivert for arbeidet, må de vite at det er behov for innsatsen deres. Organisasjons kompetanse og kapasitet må hele tiden tilpasses de utfordringene vi står overfor.

Betinget optimisme

Kvartalsresultatet lover godt med tanke på å nå målene som Olje og Energi har satt for 2003, sier Torvund. Men samtidig advarer han mot å legge fjerde kvartal til grunn for framtidige resultater.

– I denne virksomheten går ikke alt på skinner. Vi må være forberedt på motgang.

Blant de viktigste arbeidsoppgavene og målene i 2003 er en døgnproduksjon på 510.000 fat oljeekvivalenter. To store utbyggingsprosjekter – Grane og Fram Vest – skal fullføres, og utbyggings- og driftsplanen for gassfeltet Ormen Lange skal leveres til myndighetene. Flere viktige letebrønner skal bores internasjonalt, og arbeidet for å forbedre sikkerheten skal fortsette, sier Torvund, og avslutter:

– Vi skal utvikle organisasjonen slik at den får enda større slagkraft på lang sikt.