Grundig vurdering av Dragados

februar 12, 2003, 16:15 CET

Etter en grundig vurdering valgte Statoil tilbudet fra Dragados for bygging av prosessanlegget til Snøhvit. Det spanske selskapet hadde det beste tilbudet basert på kvalitet, pris, gjennomføringsevne og helse, miljø og sikkerhetsstandard.

Det sier konsernsjef Olav Fjell i en kommentar til diskusjonen som pågår i norske medier. Diskusjonen oppstod etter at det spanske verftet ble innstilt til oppdraget for å bygge prosessanlegget til Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Fjell sier videre at Statoil ikke har funnet noe som tilsier at selskapet bør gjøre om innstillingen og utsette inngåelsen av kontrakten.

"Ut fra de undersøkelsene vi har gjort, er Dragados godt kvalifisert. Vi kan heller ikke se at de har benyttet seg av ulovlige eller uetiske midler," sier Fjell.

Han legger til at dersom undersøkelsen som regjeringen nå setter i verk skulle avdekke andre forhold, må det vurderes når den tid kommer. Fjell peker på at en slik undersøkelse imidlertid vil måtte ta noe tid.

"Jeg håper på forståelse for at vi ikke kan inngå en kontrakt til rundt 1,5 milliarder kroner uten konkurranse, og at det beste tilbudet må vinne når vi åpner for konkurranse. Avstanden mellom tilbudet fra Dragados og Aker Kværner var svært stor, omkring 50 prosent."

Norske bedrifter har de siste årene vunnet svært mange av Statoils kontrakter. I fjor var Statoils samlede anskaffelser på 43 milliarder kroner, hvorav 30 milliarder kroner gikk til norske leverandører.

"Vi har til nå plassert kontrakter for 10,5 milliarder kroner på Snøhvit. Den norske andelen er 36 prosent. Vi opererte med 38 prosent i den planen som ble sendt til myndighetene og regner med at det norske innholdet på Snøhvit ikke blir lavere enn det vi indikerte i planen," sier Fjell.

Han understreker at han forstår den umiddelbare reaksjonen hos arbeidstakerne ved Aker Kværners verft i Stavanger. Likevel håper konsernsjefen at det etter hvert blir gryende forståelse for at Statoil har gjennomført prosessen på en korrekt måte.