Vedlikeholdsstans 2003: Mest omfattende på Troll C

februar 17, 2003, 23:00 CET

Flere av de Hydro-opererte installasjonene i Nordsjøen stanser produksjonen i kortere perioder i forbindelse med planlagt vedlikehold til våren og sommeren. En oversikt over planlagt vedlikeholdsstans i 2003 gis i denne artikkelen. Mest omfattende arbeider gjøres på Troll C-plattformen, som skal motta produksjonsstrømmen fra Fram Vest-feltet.

I juni skal rundt 300 personer klargjøre og kople opp den 900 tonn tunge prosessmodulen for Fram Vest på Troll C-plattformen. Størstedelen av arbeidsstokken skal bo på flotellet MSV Regalia mens arbeidet pågår.

Prosessmodulen inneholder en separator, kompressorer og en målestasjon for produksjonsstrømmen fra undervannsinstallasjonene på Fram Vest, som ligger 22 kilometer nord for Troll C.

Denne plattformen kommer også til å stanse produksjonen i en kort periode i løpet av mai måned, når prosessmodulen skal løftes om bord av løftefartøyet Saipem 7000.

– Dette er den mest omfattende revisjonsstansen vi vil ha på Troll C på mange år. Det er uvanlig med 14 dagers produksjonsstans hos oss, men så er det også mye klargjøring i forbindelse med forberedelsene til drift av Fram Vest i høst. Vi skal dessuten inspisere tre separatorer, foruten at vi gjør flere modifikasjoner for å forbedre produksjonsprosessen, sier Roger Fauskanger. Han er vedlikeholdsleder på Troll C og koordinerer arbeidene som skal gjøres under revisjonsstansen.

På Troll C skal det også installeres nytt måleutstyr og "miljøutstyr" som fører til ytterligere reduksjon av hydrokarboner til sjøen.

Ny gassmodul på Oseberg C

På Oseberg C-plattformen skal det også utføres mer omfattende arbeider enn det som vanligvis gjøres i forbindelse med en revisjonsstans. Her skal det installeres en ny gassmodul med prosesskapasitet på 3,5 millioner kubikkmeter per døgn. Modulen, som er rundt 20 meter høy og veier 650 tonn, vil øke behandlingskapasiteten på gass og bidra til økt oljeutvinning. Også denne store modulen skal løftes om bord med Saipem 7000.

På de øvrige plattformene er det mer rutinemessige arbeider som skal gjøres under vedlikeholdsstansene. Typisk for flere av installasjonene er det at trykktanker, separatorer, ventiler og rørsystemer inspiseres og at eventuelle reparasjoner og justeringer foretas.

Tabellen under viser de planlagte revisjonsstansene på Hydro-opererte installasjoner sommeren 2003:


28. april-8. mai Oseberg C
19. mai-26. mai Njord A
11. juni-25. juni Troll C
12. juni-19. juni Troll B

26. juni-2. juli
(inklusiv ned- og oppkjøring)

Oseberg Feltsenter
Oseberg Øst
Oseberg Sør
Brage
Heimdal
---
Oseberg Gas Transport vil
være stengt seks-syv dager i denne perioden