Godt resultat gir bonus til ansatte 

februar 18, 2003, 08:00 CET

Ansatte i morselskapet Statoil ASA får utbetalt bonus i år. Bonusen utbetales fordi selskapet har levert et godt resultat for 2002.

Fem prosent av grunnlønnen blir utbetalt på marslønnen for alle de 11.000 ansatte ordningen omfatter.

Konsernsjef Olav Fjell understreker at sterk innsats i alle deler av Statoil-organisasjonen har bidratt til det gode årsresultatet.

"Resultatene som ble oppnådd i 2002 viser at vi er på god vei mot å nå målene vi har satt oss i 2004. Derfor er det hyggelig å kunne kvittere med at det blir bonus for Statoil-ansatte på grunnlag av fjorårets resultat. Innsatsen fra de ansatte gir full tildeling med fem prosent," sier Fjell.

Statoils økonomiske resultat måles som avkastning på sysselsatt kapital. I fjor oppnådde selskapet en avkastning på sysselsatt kapital på 14,9 prosent. Dette er svært høyt sammenlignet med andre internasjonale oljeselskaper i samme periode.

For beregning av bonusen er tallet justert slik at den høye oljeprisen i 2002 ikke gir utslag, men i størst mulig grad viser hvor godt Statoil selv har bedret avkastningen.