Lerke-brønnen avsluttet

februar 19, 2003, 09:00 CET

Statoil har fullført en leteboring i Lerke-prospektet i Norne-området i Norskehavet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i hovedreservoaret.

Imidlertid ble det oppdaget olje i andre deler av reservoaret. Statoil skal undersøke mengde og produksjonsegenskaper for denne oljen i løpet av kommende halvår for å finne ut om det er lønnsomt å produsere den. Det opplyser Knut Chr. Grindstad, direktør for leting i området Halten/Nordland ved Statoils letekontor i Harstad.

"Vi er skuffet over resultatet, men har fortsatt tro på at vi kan utvikle de andre Norne-satellittene lønnsomt med en havbunnsutbygging knyttet til produksjonsskipet på Norne," sier Grindstad.

Han understreker at Statoil planlegger å gå videre med undersøkelsesboring på Gråspett-prospektet, som ligger vest for Lerke. Lerke-prospektet ligger mellom funnene Svale og Stær, som ble gjort henholdsvis våren 2000 og våren 2002.

Boringen av undersøkelsesbrønnen 6608/10-9 på Lerke er gjennomført av boreriggen Deepsea Bergen, som boret ned til 2400 meter.

Statoil har en eierandel på 40,45 prosent i Lerke. De øvrige partnerne er Petoro, Hydro, Agip og Shell/Enterprise.