Kontrakt for vedlikehold av Njord B til Kværner Rosenberg

februar 19, 2003, 23:00 CET

Hydro har tildelt Kværner Rosenberg kontrakt for vedlikeholdsarbeid på lagerskipet Njord B.

Verdien av kontrakten er på 40-50 millioner kroner og omfatter blant annet bytte av elektriske kabler og overflatebehandling. Hydro tar lagerskipet til land i juni, slik at arbeidet skal kunne utføres raskt og for å sikre gode arbeidsforhold.

– Vi har valgt å ta skipet til land fordi vi ønsker at vedlikeholdsarbeidet blir utført under gode arbeidsforhold og for å minimalisere produksjonstapet, sier Erik Abrahamsen, som leder Njord feltenhet i Hydro.

– Vi starter arbeidet samtidig som den planlagte revisjonsstansen i mai, og på den måten blir antall dager vi er ute av drift, færre enn ved alternative løsninger, sier han.

Njord B er et ubemannet  lagerskip som ligger på Njordfeltet på Haltenbanken. Oljen som produseres på Njord A-plattformen, transporteres i rør til Njord B-skipet før den blir lastet over til tankskip for transport til markedet. Njord B blir erstattet av et annet lagringsskip i vedlikeholdsperioden.

Rettighetshavere i Njordfeltet er:

  • Norsk Hydro (operatør) – 20 prosent
  • Petoro – 7,5 prosent
  • ConocoPhillips – 15 prosent
  • ExxonMobil – 20 prosent
  • Paladin Resources – 15 prosent
  • Gaz de France – 20 prosent
  • OER – 2,5 prosent