Skip to Content
no

Politianmeldt av Arbeidstilsynet

februar 21, 2003, 10:45 CET

Statoil ser svært alvorlig på politianmeldelsen fra Arbeidstilsynet som kom i går, 20. februar. Anmeldelsen omfatter brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos Aker Kværners underleverandører på bensinavsvovlingsprosjektet ved raffineriet på Mongstad.

"Det er uakseptabelt at det foregår brudd på norsk lov på våre anlegg. Dette skal ikke skje. Vi er i kontinuerlig dialog med Aker Kværner som er hovedkontraktør for dette prosjektet. Vi har innskjerpet rutinene mot Aker Kværner og dets underleverandører og får nå daglige rapporter som viser at det ikke foregår brudd på arbeidstidsbestemmelsene," sier Erling Øverland, konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring.

Statoil er, som byggherre på raffineriet, ansvarlig for arbeidene som pågår på Mongstad. Det er kontraktfestet i avtalen med Aker Kværner at arbeidene skal utføres i henhold til norsk lov. Dette gjelder også for Aker Kværners underleverandører.

"Som følge av denne saken er vi i gang med en rekke tiltak for å hindre slike overtredelser i framtiden. Dette vil omfatte rutiner og prosedyrer og ikke minst holdninger hos dem som har oppdrag for Statoil," sier Øverland.

Aker Kværner ble i juli 2001 tildelt kontrakten for å bygge anlegget på Mongstad i Hordaland som skal produsere tilnærmet svovelfri bensin og diesel. Anlegget skal stå ferdig i april i år.