Forbereder slutten for Lufeng

februar 24, 2003, 23:00 CET

Operatøren Statoil og partneren China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) forbereder nedstengning av det lille oljefeltet Lufeng i Sør-Kinahavet.

Planen er å stenge feltet i februar 2004 etter seks års produksjon. Lufeng produserer nå om lag 6500 fat daglig. Fra neste år ventes produksjonen å gå ned til rundt 4500 fat per dag.

"Med denne lave produksjonen blir det neppe lønnsomt med fortsatt drift," sier Inge Kjøde, leder for Statoil Orient i Kina.

Planen for nedstengning må godkjennes av CNOOC og kinesiske myndigheter. Kjøde forteller at arbeidet med nedstengningen kan danne presedens fordi Lufeng blir det første oljefeltet på kinesisk sokkel som stenges.

Rettighetshaverne skal blant annet lage en miljøstudie i pakt med kinesiske retningslinjer. Det er ennå ikke bestemt om den fysiske nedstengningen skal skje i én operasjon, eller i flere faser. Når produksjonsskipet Munin er frigjort, kan det klargjøres for nye oppdrag.

Lufeng er Statoils eneste prosjekt i Kina. Kjøde regner derfor med at organisasjonen legges ned etter nedstengningen. 21 kinesiske medarbeidere er knyttet til kontoret i Shekou pluss sju utstasjonerte fra morselskapet. I tillegg arbeider et kinesisk mannskap på rundt 60 personer om bord i Munin.

Lufeng har produsert siden desember 1997. Produksjonsmålet på minst 20 millioner fat egenolje ble nådd etter vel fire år. Rundt 40 prosent av oljen ble solgt mens det var svært lav oljepris. Senere har høyere oljepris gitt økonomisk balanse og forlenget levetiden.

Statoil har 75 prosent i feltet og CNOOC 25 prosent.