Grane-understellet døpt i Verdal

februar 26, 2003, 23:00 CET

Understellet til Grane-plattformen er ferdig og ble torsdag døpt ved Aker Verdal. Ved verftene i Egersund, Rosenberg og Stord pågår uttesting av Grane-modulene som skal installeres på feltet i midten av april. Alt er i rute. Totalt ligger Grane-utbyggingen an til å bli en milliard kroner billigere enn opprinnelig budsjettert.

– Gjennomføringen har vært god, og prosjektet har hele tiden fulgt oppsatte planer. Jeg vil berømme hovedkontraktøren Aker Kværner og Hydros prosjektteam for deres entusiasme og gjennomføringsevne, sier oppdragsleder Svein Hatlem i Norsk Hydro.

– Aker Kværner har fulgt fremdriftsplanene, og Hydro har hjulpet til ved ikke å introdusere endringer i byggeperioden. På hele utbyggingen ligger vi an til å spare en milliard kroner i forhold til totalbudsjettet, som var satt til 16,5 milliarder kroner. Prislappen blir nå trolig 15,5 milliarder, opplyser han.

Innsparingene er gjort både på innkjøp, ved valg av tekniske løsninger gjennom en grundig forprosjektering og ved at prosjektet traff markedet på et godt tidspunkt.

– Hydro har lang erfaring i å bygge oljeplattformer. I Grane-prosjektet satte vi erfaringen i system gjennom et erfaringsprosjekt før vi gikk i gang med selve den tekniske utformingen. Her ble mange tusen punkter vurdert, og konklusjonene ble bakt inn i grunnlaget for prosjektet. Et vellykket konseptvalg ble dermed støttet opp av tekniske løsninger som er gode for både bygge- og driftsfasen. Samarbeidet mellom Hydros prosjektstab og kontraktørene hele tiden fungert godt, sier Hatlem.