Kontrakter for overflatebehandling

februar 26, 2003, 12:30 CET

Statoil har tildelt tre nye kontrakter for overflatebehandling av installasjoner på norsk sokkel og gassanlegget på Kollsnes. Kontraktene, inkludert opsjoner, har en totalverdi på 2,7 milliarder kroner.

Bergensfirmaet Dalseide og Fløysand Group får ansvaret for installasjonene i Tampen-området i Nordsjøen.

Rheinhold og Mahla Industrier (R&M Industrier) i Sandnes fikk kontrakten som omfatter Troll-Sleipner-området i Nordsjøen samt gassanlegget på Kollsnes i Hordaland.

R&M Industrier skal også ha ansvaret for Halten/Nordland-området i Norskehavet. På sikt skal også selskapet få ansvaret for overflatebehandlingen på de nye Statoil-opererte plattformene Kvitebjørn og Kristin.

Kontraktene tildeles for en periode på fem år. Avtalen inkluderer i tillegg tre opsjonsperioder på to år. Samlet kontraktsverdi for den faste perioden er om lag 1,2 milliarder kroner. Med opsjonsperioden utgjør verdien 2,7 milliarder kroner, fordelt omtrent likt på de to selskapene.

”Leverandørene som får kontraktene har dokumentert en svært god standard innen helse, miljø og sikkerhet. De har dessuten et høyt teknisk nivå,” sier Torstein Røssland, fagleder for overflatebehandling og polymere materialer i Statoil.

Maling og passiv brannbeskyttelse er blant oppgavene leverandørene får ansvaret for. I tillegg kan avtalene benyttes ved konstruksjons- og modifikasjonsarbeider.

Arbeidet skal stort sett gjøres i henhold til en fastprisavtale.

”Vi er opptatt av at arbeidet utføres sikkert. Derfor vil Statoil besørge alt verneutstyr som skal brukes. Sammen med våre leverandører vil vi være en pådriver i utviklingen av hensiktsmessig personlig verneutstyr,” sier Røssland.