Bonus til 11.000 Hydro-ansatte i Norge

mars 2, 2003, 23:00 CET

Tre av fire Hydro-ansatte i Norge er berettiget til bonus for 2002 i henhold til konsernets ordning med prestasjonsbetingete tillegg.

Etter at Hydros endelige regnskap for 2002 nå er fastlagt, viser beregninger at om lag 11.000 ansatte har opparbeidet rett til prestasjonsbetingete bonustillegg for 2002. Dette omfatter om lag 75 prosent av de ansatte. Utbetalingene vil skje i mars/april.

Bonusordningen med prestasjonsbetingete tillegg ble innført for Hydros ansatte i Norge i 2001. Ordningen knytter bonus til at økonomiske og andre mål for de enkelte enheter og for Hydro totalt blir oppnådd. Ordningen søker å eliminere konjunkturvariasjoner, som for eksempel oljepriser og andre produktpriser.

Det er betydelig variasjon mellom de ulike enhetene i Hydro når det gjelder bonusens størrelse. I snitt vil bonusen utgjøre om lag fem prosent av en årslønn.

For om lag 100 ledere med betydelig resultatansvar, og for om lag 30 ledere med særlig stor innflytelse på prestasjonsresultatene i de enkelte enheter, gjelder andre bonusrammer. For disse lederne varierer utbetalingen for 2002 fra ingen bonus og opp til om lag 18 prosent av basislønn som høyeste utbetaling.