Ny utbygging ved Oseberg Sør

mars 2, 2003, 23:00 CET

Hydro sendte fredag 28. februar inn revidert utbyggingsplan for Oseberg Sør J-feltet til Olje og energidepartementet.

J-strukturen skal bygges ut med undervannsbrønner knyttet til Oseberg Sør-plattformen. Utbyggingen har en kostnadsramme på om lag 1,5 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er oktober 2004

- Oseberg Sør J er et viktig prosjekt for Oseberg Sør. Prosjektgruppen har arbeidet frem en løsning med god økonomi som bidrar til at vi får utnyttet kapasiteten på plattformen bedre, sier Morten Mikkelsen, som leder Oseberg Sør feltenhet i Hydro.

J-strukturen var opprinnelig inkludert i Oseberg Sør-planen, og intensjonen var å bore lange brønner fra plattformen. Man har senere gått bort fra denne løsningen.

Den nye planen omfatter bygging av en undervanns brønnramme med to produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner. På Oseberg Sør skal det trekkes inn produksjons- og vanninjeksjonsrør. I tillegg vil det bli gjort mindre, enkle modifikasjoner.

Produksjonen fra J-strukturen går inn i eksisterende prosessmodul. Det er anslått produksjonen fra J-strukturen vil ligge på 25.000 fat i døgnet. Dette vil sammen med eksisterende produksjon gi tilnærmet full utnyttelse av prosesskapasiteten på Oseberg Sør-plattformen.

Brønnrammen og rørledninger vil bli installert sommeren 2004. Boringen vil etter planen starte i august 2004.