Forlenget levetid for Glitne

mars 4, 2003, 12:30 CET

Glitne-feltets levetid forlenges med opp til ett og et halvt år. Statoil og selskapets partnere har besluttet at en ny produksjonsbrønn skal bores på feltet som ligger i Nordsjøen.

Dette betyr at Glitne skal kunne produsere ut i første halvdel av 2005, opplyser feltsjef Svein Løining. Statoil forlenger dermed kontrakten med PGS Production for bruk av produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1.

Reserveuttakene økes med 40 prosent, noe som medfører at rettighetshaverne kan hente ut totalt 35 millioner fat olje mot tidligere beregnet 25 millioner fat.

Løining bekrefter at Maersk Contractors nye rigg Maersk Innovator er tildelt borekontrakten. Arbeidet blir trolig satt i gang i løpet av juni i år.

Den nye produksjonsbrønnen har en total kostnadsramme på 300 millioner kroner. Dette inkluderer boring og komplettering, fabrikasjon og installasjon av rørledninger og stigerør samt modifikasjoner og inntrekning av stigerørene til Petrojarl 1.

Stolt Offshore og Subsea7 har i felleskap fått en avtale om kontrakt for prosjektering, fabrikasjon og installasjon av brønnstrømsrør og kontrollkabel. Arbeidet vil starte umiddelbart med installasjon i august 2003.

"Forventingen til utvinning og god økonomi var tilstede da beslutningen om utbygging på feltet ble tatt, men produksjonen har vært bedre enn ventet. Dette, sammen med god oljepris, har gitt god inntjening på Glitne i 2002," sier Løining.

Produksjonen er på størrelse med det Statoil får fra andelen i Heidrun-feltet. Glitne, som ligger i Sleipner-området, gir dermed et godt bidrag til forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Statoils eierandel i Glitne-feltet er 58,9 prosent. De øvrige partnerne er TotalFinaElf (21,8), Det Norske Oljeselskap (10) og Dansk Olie- og Naturgas Norge (9,3).