Verdens første fyllestasjon for hydrogen underveis til Island

mars 5, 2003, 23:00 CET

Hydro kunne torsdag klargjøre verdens første fyllestasjon for hydrogen til biler og busser for skipning fra Fredrikstad til den islandske hovedstaden Reykjavik. Hydrogen blir av mange regnet som framtidens energibærer. Hydro har fått en sentral rolle i det norske utredningsarbeidet om bruk av hydrogen til transport.

Fyllestasjonen, som er produsert av Norsk Hydro Elektrolysers på Notodden, skal være ferdig til bruk i Reykjavik fra 24. april.

Samferdselsminister Torild Skogsholm var til stede i Fredrikstad da fyllestasjonen ble gjort klar for å lastes om bord i skipet som skulle frakte den til Island. Statsråden kunne samtidig kunngjøre at Samferdselsdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede bruk av hydrogen innenfor transportsektoren i Norge.

Seksjonssjef Elisabet Fjermestad Hagen i Hydrogen-enheten i Hydro Energi skal lede ekspertgruppens arbeid. Gruppen skal legge fram sin innstilling i løpet av første kvartal neste år.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere hvordan Norge best kan bidra til å framskynde den internasjonale utviklingen av null-utslippsteknologi i transportsektoren. Gruppen skal spesielt redegjøre for bruk av hydrogen i veitransport, men skal også gi en oversikt over norsk forskning og utviklingsvirksomhet med hensyn til bruk av hydrogen som drivstoff innenfor transportsektoren.

Internasjonalt samarbeid

Hydrogenstasjonen som Hydro leverer til Reykjavik, er det første resultatet av et internasjonalt samarbeidsselskap, Islandsk NyOrka (Icelandic New Energy Ltd), der Hydro har en eierandel på 16,3 prosent. Selskapets mål er å undersøke mulighetene for å erstatte fossile brensler og utvikle den første "hydrogenøkonomien" i verden - i tråd med målsettingen til islandske myndigheter om å basere hele landets energiproduksjon på fornybare kilder innen 2030.

Fyllestasjonen er en del av det EU-støttede ECTOS-prosjektet og vil bli etablert i samarbeid med Shell på Island (Skjeljungur). Anlegget skal bruke Hydros hydrogenteknologi med elektrolysør, kompressor, hydrogenlager og fyllesystem for direkte tanking på kjøretøyene. ECTOS-prosjektet omfatter tre hydrogendrevne busser som er produsert av DaimlerChrysler. Bussene vil gå i vanlig trafikk i Reykjavik i to år.

Prosjektet har 11 samarbeidspartnere og vil koste om lag sju millioner euro. Bak elektrolysøren som fremstiller hydrogenet, står Norsk Hydro Electrolysers med 75 års erfaring på området. Den Notodden-baserte bedriften er nå i gang med å produsere en hydrogenfyllestasjon som skal leveres til Hamburg i mai i år.

FAKTA

  • Elektrolysøren spalter vann til hydrogen og oksygen ved hjelp av strøm (elektrolyse).
  • Vann er eneste utslipp når hydrogen brukes som drivstoff.
Norsk Hydro Electrolysers