Skip to content

Søker nominasjoner til 18. runde

mars 7, 2003, 12:30 CET

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt oljeselskapene på norsk sokkel frist til 1. august for å komme med forslag til blokker som bør inngå i den 18. konsesjonsrunden.

Invitasjonen ble sendt ut torsdag 6. mars. Den omfatter alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet sør for 68 grader nord. Dette inkluderer både Norskehavet og Nordsjøen.

Utlysning av blokker skal skje i løpet av andre halvår i år. Tildeling av utvinningstillatelser finner sted før sommeren 2004.

"Prosessen rundt 18. runde er som forventet, med nominasjon av blokker i vår og med utlysning på slutten av året," sier Tor Fjæran, direktør for Nye områder i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Ifølge Fjæran styres tidspunktet for utlysningen av den pågående konsekvensutredningen for Lofoten og Barentshavet.

"Vi har registrert signalene om at Nordland 6 kan bli inkludert, og oppfatter det som positivt. Dette forutsetter at regjeringen konkluderer med at en åpning er i orden med grunnlag i konsekvensutredningen."

"Som for 17. runde er det mulighetene for gassfunn på dypt vann i Norskehavet som er våre hovedforventninger til 18. runde," sier Fjæran.

Dersom det gis tildelinger til sommeren 2004, kan den første boringen tidligst bli gjennomført til våren eller sommeren 2005, avhengig av tilgjengeligheten på rigger.