Statoil valgte nytt reklamebyrå

mars 14, 2003, 07:00 CET

Statoils virksomhet i Norge har valgt JBR McCann som ny hovedleverandør av reklamebyråtjenester.

Dermed samler Statoil ASA, Statoil Detaljhandel AS og Statoil Norge AS sin reklamevirksomhet som er styrt fra Norge, hos ett byrå.

Skifte av byrå skjer samtidig med etableringen av en felles kommunikasjonsstrategi for å forsterke Statoil som merkevare. Intensjonen er å etablere Statoil som et overbyggende paraplymerke, samtidig som det enkelte selskap som benytter Statoil-logoen skal kunne ha muligheten til å oppnå ønsket posisjon i sine markeder.

"Fire byråer var med i sluttvurderingen. De ble gitt en oppgave basert på en merkevaremodell om hvordan betalt kommunikasjon fra Statoil skal skje i fremtiden. Kandidatene ble vurdert ut fra strategisk og analytisk evne, arbeidsmetode, kreativ evne, spesialkompetanse samt pris og faktureringsbetingelser," sier Statoils informasjonssjef, Morten Henriksrud.

"JBR McCann behersket disse kriteriene best. De demonstrerte en arbeidsmetode og en innsikt som gjør at vi føler oss komfortable med dem. De har spisskompetanse innenfor relevante områder, og personkjemien stemte," sier Henriksrud.

Det nye reklamebyrået blir en sentral samarbeidspartner i arbeidet med en ny kommunikasjonsplattform, og strategisk diskusjonspartner i samkjøringen av reklamebudskapet for de ulike forretningsområdene i Statoil. Målet er å etablere en tydeligere profil og en mer helhetlig kommunikasjon.

Byråskiftet skjer fra 1. april. Det vil over tid arbeides parallelt med de byråene Statoil har i dag på allerede igangsatte prosjekter.