Aker Marine sleper ut Kristin

mars 16, 2003, 23:00 CET

Statoil har på vegne av Kristin-lisensen i Norskehavet inngått kontrakt med Aker Marine Contractors (AMC) for utslep og oppankring av den halvt nedsenkbare Kristin-plattformen.

Verdien av kontakten er på i overkant av 100 millioner kroner.

"Vi har valgt den beste leverandøren ut fra det de kan tilby teknisk og kommersielt," sier prosjektdirektør Bård J. Heimset.

Den første delen av arbeidet skal utføres i løpet av sommeren 2004. I denne perioden skal det installeres 16 sugeankere, inkludert kjetting- og wiresystem, på havbunnen.

Siste del av arbeidet skal utføres våren 2005. Den delen består av utslep av Kristin-plattformen fra Aker Stord til feltet som ligger i den sør-vestlige delen av Haltenbanken. Her skal AMC koble den flytende produksjonsplattformen til det allerede forhåndsinstallerte ankersystemet.

Kristin skal begynne å produsere 1. oktober 2005. Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp. Det har trykk og temperatur på 900 bar og 170 grader celsius, noe som er høyere enn noe annet felt som er bygd ut på norsk sokkel.

Reservoaret skal produseres gjennom 12 undervannsbrønner. Produksjonskapasiteten blir på 126.000 fat kondensat og 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.

Rettighetshaverne på feltet er Statoil (46,6 prosent), Petoro (18,9), Norsk Hydro (12), ExxonMobil (10,5), Agip (9) og TotalFinaElf (3).