Fornyer avtaler for 12,5 milliarder

mars 18, 2003, 08:45 CET

Over 20 selskaper får forlenget sine rammeavtaler med Statoil. Avtalene har en samlet verdi på rundt 12,5 milliarder kroner.

Dette omfatter oppdrag innen marine operasjoner inkludert rørlegging, stålleveranser, levering av anoder og ingeniørarbeid.

De nye avtalene er en forlengelse av tidligere rammeavtaler som ble inngått i 2000, ifølge Odd Nøland, direktør for anskaffelser i enheten Prosjektgjennomføring i Undersøkelse og produksjon Norge.

Nå knyttes arbeidene til nye prosjekter som Snøhvit, Ormen Lange og for Visund-feltet. Oppdragene skal utføres fram til 2006.

De som har fått fornyet avtaler innen marine operasjoner inkludert rørlegging er Technip Offshore Norge, Allseas, Subsea 7, Saipem, Stolt Offshore, Nexans Norway og Aker Marine Contractors.

Europipe GMBH, Mitsui/Sumitomo, Ilva, Mitsubishi, Tenaris og Marubeni/Itochu skal levere stålrør til rørledningsprosjekter.

For katodisk beskyttelse av rørledninger er det gjort avtaler med Trident Alloys og Jotun Catodic Protection.

Dessuten er avtalen for ingeniørarbeid fornyet med ABB, Det Norske Veritas, Brown & Root, Snamprogetti, Rambøll, Reinertsen Engineering og Kværner Prosess.

Rammeavtalene er såkalt konkurrerende hvor leverandøren må konkurrere om hvert nytt oppdrag.

"Vi har valgt å gå videre med rammeavtaler fordi denne formen bidrar til å effektivisere prosessen med prosjektutvikling, fra tidligfase til driftsfase. En annen fordel er å videreutvikle samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør," sier Nøland

Han legger til at kontraktene forenkler arbeidsprosessene hos begge parter. Det gir Statoil prioritet og konkurransedyktige priser. Dessuten bidrar slike avtaler til kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.

Selskapene som er tildelt oppdragene kommer fra Norge, Danmark, Sveits, Italia, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Japan.