Skårer på samfunnsansvar

mars 18, 2003, 13:45 CET

Etter målbevisst jobbing er Statoil tatt opp på bærekraftindeksen FTSE4Good Europe Index. Indeksen vurderer selskapers prestasjoner innenfor områdene økonomi, miljø- og sosialt ansvar.

"Vi er glade for å bli tatt med på FTSE4Good-indeksen fordi det viser at vår innsats på samfunnsansvar og bærekraft hevder seg i konkurranse med andre selskaper," sier Geir Westgaard, direktør for Landanalyse og samfunnsansvar i Statoil.

FTSE4Good, laget av den London-baserte FTSE-gruppen, er en indeks som setter objektive standarder for etiske investeringer. Statoil er vurdert opp mot tre kriterier: Selskapets innsats for en bærekraftig og ansvarsfull miljømessig utvikling, arbeidet for å ivareta og støtte menneskerettigheter globalt, og innsatsen for å utvikle positive relasjoner til sine investorer.

I september i fjor ble selskapet inkludert i bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Index, som på samme måte som FTSE4Good måler selskaper mot såkalte SRI-kriterier (Socially Responsible Investment).

Statoil planlegger nå sin andre bærekraft-rapport. Den første kom i fjor og viser at målsettingen om positive bidrag til økonomi, miljø og samfunn innebærer en kontinuerlig innsats. Det vil være viktige prioriteringer for selskapet framover.

"For å sikre fortsatt forretningsmessig suksess og vekst, er det vesentlig at vi tar hensyn til vår innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss," sier Westgaard.

Statoils innsats på disse områdene fikk også oppmerksomhet i februar. Da delte bank- og forsikringsselskapet Storebrand ut "best in class"-merket til Statoil. Det kvalifiserer til investeringer i Storebrand Principle fondsfamilien som inneholder etiske fond.