AMC installerer Snøhvit

mars 24, 2003, 14:30 CET

Aker Marine Contractors (AMC) skal installere undervannsproduksjonssystemene til det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i Barentshavet. Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner.

Strukturene, som produseres av ABB, skal installeres i løpet av sommeren 2004. Da blir seks strukturer senket i rolig farvann ved land og tauet ut til feltet på 70 til 100 meters dyp hvor de installeres på bunnen. AMC har valgt å splitte opp strukturene og installere de tyngste delene først.

"Vi ønsket en god taueoperasjon, og Aker Marine Contractors har presentert en teknisk god løsning som reduserer risikoeksponeringen for produksjonssystemet," sier Jan Hatlestad som er offshore installasjonssjef i Statoil.

Snøhvit skal bygges ut med undervannsproduksjonsanlegg, rørledning til land og gassbehandlingsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Det skal installeres bunnrammer med 21 produksjonsbrønner total samt én injeksjonsbrønn for karbondioksid.

Prosjektet tar i bruk banebrytende teknologi når havbunnsproduksjonen skal fjernstyres fra land via en 161 kilometer lang fiberoptisk kabel.

Gass- og kondensatfeltet er den første utbyggingen på norsk sokkel i Barentshavet. Det er også det første prosjektet i Europa basert på produksjon av flytende, nedkjølt naturgass (liquefied natural gas - LNG).

Produksjonen skal starte i 2006.