Ingen lønnsøkning til Statoils konsernsjef

mars 25, 2003, 15:45 CET

Statoils styre har i samråd med konsernsjef Olav Fjell besluttet at konsernsjefens lønn ikke skal økes for inneværende år. Det skal heller ikke utbetales bonus for 2002, til tross for at selskapet i fjor oppnådde meget gode resultater.

Fjell gjør en imponerende jobb, men endringer i toppsjefens lønn er ikke gjenstand for automatikk i Statoil. I år har vi valgt å ta hensyn til andre faktorer enn bare selskapets resultater, sier styreleder Leif Terje Løddesøl.

Statoil ønsker på denne måten å markere oppslutning om det inntektspolitiske samarbeidet som Regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om i januar.

Kontaktperson:

Leif Terje Løddesøl, +47 900 33 809 (mobil).