Tildeling av kontrakt for produksjonsboringstjenester

mars 26, 2003, 23:00 CET

På vegne av respektive lisensgrupper har Hydro tildelt Prosafe Drilling Services AS kontrakt for produksjonsboringstjenester på seks av plattformene som Hydro opererer på norsk sokkel. Estimert totalverdi av den initielle perioden er om lag 1,3 milliarder kroner.

Kontrakten omfatter boring av produksjonsbrønner og brønnoverhaling
på plattformene i Oseberg-området, Brage og Njord.

- Dette er en kontrakt som gir en rekke positive synergieffekter for Hydro og de øvrige rettighetshaverne. Vår strategi med å benytte en leverandør for disse feltene vil gi mulighet for optimal utnyttelse av personell, kompetanse, boreutstyr og -anlegg. Dette vil gi Hydro mulighet til å drive sikker og effektiv kampanjeboring som ivaretar verdiskapning i modne områder, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning Norge.

Prosafe Drilling Services AS er tildelt kontrakten etter en samlet vurdering basert på HMS, tekniske- og kommersielle kriterier.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger og driftskontor i Bergen.

Kontraktens initielle varighet er tre år med mulighet for forlengelse
med inntil tre ganger to år (opsjoner). Estimert totalverdi av den initielle
perioden er om lag 1,3 milliarder kroner.