Årsrapporten på nett(VEDLEGG) 

mars 27, 2003, 14:00 CET

Årsrapporten for 2002 legges ut på Statoils nettsted i dag, 27. mars. Fjoråret ble et gjennombrudd for Statoils internasjonale olje- og gassvirksomhet, skriver konsernsjef Olav Fjell i rapporten.

Resultatet for 2002 ble svært godt med en produksjonsøkning internasjonalt på hele 28 prosent. Statoils internasjonale aktivitet økte med operatøroppgaver i Venezuela og Iran.

Også på norsk sokkel er aktiviteten betydelig. Selskapet er inne i en hektisk utbyggingsfase med operatøransvar for 12 utbyggings- og modifikasjonsprosjekter.

Årsrapporten inneholder faktainformasjon om Statoils aktiviteter gjennom 2002. Den presenterer selskapets forretningsområder, helse, miljø og sikkerhet, og inneholder informasjon om bedrift og samfunn. Rapporten inneholder også temaartikler samt en grundig presentasjon av konsernets regnskapstall.

Den trykte utgaven distribueres fra 7. april og utgis i 75.000 norske eksemplarer og 22.000 engelske.

Konsernresultatregnskap - USGAAP
Årsrapport 2002 PDF-fil
Årsrapport på form 20-F - HTML-formatPDF-format