Fornøyd med tildelinger i Nordsjørunden 2002

mars 27, 2003, 23:00 CET

Hydro har fått tilbud om operatørskap på to lisenser og deltakerandel i en lisens i Nordsjøtildelingene 2002. - Vi er fornøyd med å få tildelt det vi søkte på, sier Hydros utforskingssjef for Nordsjøen, Maria Moræus Hanssen.

Nordsjøtildelingene 2002 ble lyst ut 28. oktober i fjor, med søknadsfrist 28. januar i år.

Hydro søkte om to lisenser i tre blokker i kvadrant 35 i samarbeid med RWE-DEA - blokk 35/4, 35/5 og 35/7 - og har til hensikt å evaluere hele området som et samarbeid mellom de to selskapene. På 35/4 og 35/5 vil Hydro være operatør, og på 35/7 vil RWE-DEA sitte i førersetet.

- Vi samarbeider også med RWE-DEA i andre lisenser i dette området, og vil i år sannsynligvis bore en letebrønn i blokk 35/8, sier Moræus Hanssen.

Det følger ingen faste brønnforpliktelser med de nye tildelingene, og arbeidsprogrammet de første tre årene vil hovedsakelig bestå av reprosessering og analyse av eksisterende seismikk.

Hydros tredje tildelte lisens er tilleggsareal rundt Brage, som ble søkt om i forbindelse med en pågående prosjektevaluering av blokk 31/4, der Hydro er operatør.

Tilbudte eierandeler:

Blokk 35/4 og 35/5 Hydro, operatør 55 %
RWE-DEA 45 %
Blokk 35/7 RWE-DEA, operatør 55 %
Hydro 45 %
Blokk 31/4 Hydro, operatør 20 %
Paladin 20 %
ExxonMobil 16,3434 %
SDØE 14,2567 %
Statoil 12,7 %
Norsk Agip 12,2575 %
OER 4,4424 %