Norges tyngste rullende transport

mars 27, 2003, 23:00 CET

Fredag morgen startet utlastingen av Grane-prosessmodulen på lekter ved Kværner Egersund den største rullende transport noensinne i Norge. 12.000 tonn flyttes på ved hjelp av omlag 2000 hjul og 444 akslinger.

Grane-prosjektet har gått inn i sin mest intense fase, ettersom alle modulene er ferdig bygget og uttestet, og nå i tur og orden lastes på lektre og klargjøres for utslep og installasjon på feltet.

Fredagens utlasting i Egersund blir den mest spektakulære, ettersom dette er den største og tyngste av Grane-modulene. Etter utlastingen følger en meget intensiv periode på 10-12 dager med sjøsikring og klargjøring av modulen for utseiling.

Første i rekken av utlastinger var flammebommen som ble lastet ut på lekter forrige onsdag. Dagen etter stod kraftgenererings/boligmodulen for tur ved Kværner Rosenberg i Stavanger.

Den rundt 6.000 tonn tunge modulen ble snudd 180 grader før den ble kjørt ombord på lekter. Operasjonen startet tidlig på morgenen, og etter fire timer var modulen trygt ombord på lekteren og arbeidene med festing til fundamentene kunne starte. På land stod trailere på rekke og rad, klare for å frakte transportvognene til Stord for utlasting av boremodulen.
 

Boremodulen på Stord ble lastet ombord på lekter søndag. For å transportere modulen de ca. 200 metrene fra byggestedet til lekteren, ble det brukt 46 transportvogner med tilsammen 1072 hjul.

Hvert hjul kan bære en last på 6,5 tonn. Modulens vekt under utlastingen var ca. 7.000 tonn inkludert en del fundament og annet utstyr.

Selve forflyttingen av modulen startet ved middagstider og ved 16-tiden var hele modulen kommet ombord på lekteren.

Installasjonen av stålunderstellet på Grane kan tidligst starte lørdag. Den første modulen vil kunne installeres tidligst 10-11 dager etter dette, og så blir de andre modulene installert i tur og orden av løftefartøyet Thialf. Løftingen av prosessmodulen blir også et av de tyngste løftene som noensinne er utført offshore.

Etter at installasjonen av modulene er ferdig, kan rundt 500 arbeidere, hovedsakelig fra Aker Kværner, starte oppkoblingsarbeidet. Anslagsvis 650.000 timer vil gå med før Grane kan begynne å produsere olje 15. oktober i år.

Totalt ligger Grane-utbyggingen an til å bli 15,5 milliarder kroner, en milliard kroner billigere enn opprinnelig budsjettert. Gjennomføringen har vært god, og prosjektet har hele tiden fulgt oppsatte planer. 
 

Grane-feltet i Nordsjøen befinner seg 185 kilometer vest for Stavanger – havdypet er 128 meter.

Reservoaret dekker et område på 30 kvadratkilometer med en oljekolonne som på det høyeste er 80 meter og plasseringen av brønner er utfordrende fordi oljen er tyktflytende og reservoaret har en lang overgangssone.

Totalt skal det bores 27 oljeproduserende horisontale brønner på Grane. Utvinnbare reserver er 705 millioner fat olje. Forventet produksjon er 214.000 fat olje per dag. Rettighetshaverne er Hydro (38,0 prosent), Petoro (30,0), ExxonMobil (25,6) og Conoco (6,4).