Fornøyd med nordsjørunden

mars 28, 2003, 12:10 CET

Myndighetene har tilbudt Statoil ett operatørskap og andeler i tre utvinningstillatelser på norsk sokkel i Nordsjøtildelingene 2002.

"Vi har stort sett blitt tilbudt det vi søkte på," forteller sektorsjef Karin Ask i forretningsområdet Undersøkelse & produksjon Norge.

Utvinningstillatelsene dekker områder som inneholder gass i de nordlige blokkene og olje i den sørlige del av Nordsjøen. Eventuelle funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur.

Statoil blir operatør og får 80 prosent andel i del av blokk 25/10 mellom Sleipner-feltene og Grane-området.

I blokkene 4/1 og 4/2 får Statoil en andel på 30 prosent. Disse blokkene ligger nær Siri-feltet på dansk sokkel.

I blokk 31/4 får Statoil 12,7 prosent. Dette er tilleggsareal til Brage-feltet, øst for Oseberg.

Dessuten får selskapet 40 prosent i de to blokkene 34/12 og 35/10 samt en liten del av blokk 35/7. Disse blokkene ligger øst for Kvitebjørn-feltet.

Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet.