Oljeproduksjonen øker i Canada

mars 31, 2003, 23:00 CEST

Hydros oljeinvesteringer utenfor kysten av det østlige Canada er i ferd med å gi resultater. Selskapets andel av oljeproduksjonen i de to feltene Terra Nova og Hibernia er for øyeblikket oppe i henholdsvis 22.500 og 10.000 fat pr. dag, sammenliknet med 15.800 og 9.000 fat pr. dag i 2002.

Hydro eier henholdsvis 15 og fem prosent i feltene Terra Nova og Hibernia. De to feltene, som er operert av henholdsvis Petro-Canada og HMDC (Hibernia Management Development Company), produserer for tiden henholdsvis 150.000 og 200.000 fat pr. dag, opplyser Anders Kullerud, assisterende direktør for feltutvikling og drift i Canada.

Ifølge Kullerud vil utviklingen av et nærliggende felt som er tilkoplet Terra Nova-feltet – kalt "Fjerne Østen" – demme opp for nedgangen i feltenes samlede produksjon etter at det blir satt i produksjon i 2005.

Hibernia startet driften i 1998 og produserer i dag om lag 200.000 fat i døgnet. Det var på dette feltet Hydro hadde sin første andel av oljeproduksjon utenfor Nordsjøen, og det var også her det for første gang ble produsert olje utenfor kysten av Newfoundland.

Partnerne i Terra Nova er Petro-Canada med 33,99 prosent, ExxonMobil Canada med 22 prosent, Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. med 15 prosent, Husky Oil Operations Ltd. med 12,51 prosent, Murphy Oil Company Ltd. med 12 prosent, Mosbacher Operating Ltd. med 3,5 prosent og Chevron Canada Resources med 1,0 prosent.

Partnerne i Hibernia er ExxonMobil med 33,125 prosent, Chevron Canada Resources med 26,875 prosent, Petro-Canada med 20 prosent, Canada Hibernia Holding Corporation med 8,5 prosent, Murphy Atlantic Offshore Oil Company Ltd. med 6,5 prosent og Hydro med 5 prosent.