Kårstø vokser videre

april 3, 2003, 10:30 CEST

Kapasiteten ved Kårstø gassprosesseringsanlegg skal innen 2005 økes med over 40 prosent i forhold til dagens yteevne.

Gassled, partnerskapet som eier Kårstø, skal investere 5,74 milliarder kroner for å kunne ta imot og prosessere gass fra det Statoil-opererte Kristin-feltet og andre felt i Norskehavet. Rikgassen skal transporteres gjennom rørledningen Åsgard transport, som i dag leverer gass fra Statoils Åsgard-felt i Norskehavet til Kårstø i Rogaland.

Prosjektarbeidet for den neste utbyggingen er godt i gang. Byggearbeidene for KEP 2005 (Kårstø Expansion Project) begynner tidlig i sommer og skal avsluttes innen 1. oktober 2005. Da øker kapasiteten for prosessering på Kårstø fra dagens nivå på 61 millioner kubikkmeter til 88 millioner kubikkmeter gass per døgn.

"Utvidelsen styrker Kårstøs posisjon som det viktigste anlegget for gassprosessering i Europa. Den øker også Kårstøs konkurransekraft når nye rikgassvolumer skal finne veien fra feltene til markedet," sier Leidulf Ramstad, direktør for Statoil Naturgass Prosessering & Transport.

Et eget utbyggingsprosjekt for prosessering av gass fra det Statoil-opererte Mikkel-feltet i Norskehavet skal være ferdig til produksjonsstart 1. oktober i år.

Kårstø er i dag Europas største utskipningsanlegg for flytende petroleumsgass (liquefied petroleum gases, LPG) og er tredje størst i verden. I tillegg går mer enn en tredel av all salgsgass (tørrgass) fra norsk sokkel gjennom anlegget.

LPG er en felles betegnelse for våtgassene propan og butan. Dessuten produserer anlegget etan, nafta og stabilisert kondensat.

Gassco, som er operatør for gassprosesseringsanlegget, er også operatør for utbyggingsprosjektet. Statoil er teknisk driftsansvarlig og skal gjennomføre utbyggingen på vegne av Gassco.