Flotelltjenester til Prosafe

april 4, 2003, 12:55 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Prosafe Offshore som omfatter flotelltjenester på Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Kontrakten, som skal utføres med flotellet Safe Scandinavia, har en fast varighet på 77 dager med oppstart i slutten av juli 2004.

Avtalen er verdt rundt 74 millioner kroner.

Flotellet skal brukes i forbindelse med kompresjonsprosjektet Sleipner Vest Alfa Nord.

Statoil har også anledning til å utøve opsjoner med en varighet på inntil 61 dager. Disse må erklæres innen 31. desember 2003.

Avtalen har en total verdi på om lag 118 millioner kroner dersom alle opsjoner utøves.

Prosafe Offshore er et heleid datterselskap av Prosafe.