Etan fra Kårstø til Grenland

april 7, 2003, 12:00 CEST

Statoil har inngått en langsiktig kontrakt med Borealis og Norsk Hydro om leveranse av etan fra Kårstø gassprosesseringsanlegg. Kontrakten skal gå over 10 år. Den vil ha en årlig verdi på rundt 300 millioner kroner ut fra dagens priser.

Etanet skal leveres til etylenfabrikken Noretyl, som eies av Borealis og Norsk Hydro, på Rafnes i Telemark.

Anlegget på Kårstø i Rogaland utvides nå slik at det fra 1. oktober 2005 blir i stand til å prosessere gass fra Kristin-feltet i Norskehavet. I forbindelse med denne utbyggingen, utvides også kapasiteten for produksjon av etan med over 50 prosent – fra 620.000 tonn til 950.000 tonn i året fra 1. oktober 2005.

Utvidelsen av etananlegget på Kårstø koster om lag 500 millioner kroner og finansieres av investeringsselskapet Etanor DA.

Dagens etanproduksjon på Kårstø fraktes med to skip til petrokjemisk industri på Rafnes og i Stenungsund i Sverige. Skipene er utstyrt for å kunne frakte flytende etan ved minus 87 grader celsius. De nye mengdene gjør det nødvendig å sette inn et tredje skip i frakten.

Etanet benyttes som råstoff til produksjon av eten (etylen), som igjen benyttes til produksjon av plastråvarer i Stenungsund og i industriområdet Grenland.

Etanor eies av Petoro, Statoil, Norsk Hydro, Shell, ExxonMobil og ConocoPhillips.