Understellet til Grane-plattformen sjøsatt

april 7, 2003, 23:00 CEST

Stålunderstellet til Grane-plattformen ble sjøsatt på feltet mandag 7. april. Understellet veier 17.000 tonn og er et av de største i sitt slag. Grane-feltet er Norges største ikke-utbygde oljefelt og vil få en døgnproduksjon på om lag 210.000 fat.

Etter at understellet er sjøsatt, vil det bli festet til havbunnen med pæler. Med stålunderstellet er den første brikke på plass i de omfattende installasjonsarbeidene på Grane-feltet. Understellet ble sjøsatt på 128 meters dyp 170 kilometer vest av Haugesund.

Når understellet er trygt forankret på havbunnen vil produksjonsmodulen, bolig- og kraftgenereringsmodulen, samt boremodulen, bli løftet på plass. Disse modulene er i likhet med stålunderstellet bygd ved Aker Kværners
anlegg i Norge.

Det gjenstår om lag 650.000 timer med installasjonsarbeider ute på Grane-feltet før planlagt produksjonsstart i oktober i år. Vel 600 personer vil være i arbeid om bord under sluttmonteringen. I tillegg til Granes 130 senger vil det bli benyttet flotell for innkvartering.

Hydros siste anslag viser at utbyggingen vil koste om lag en milliard kroner mindre enn investeringsrammen i utbyggingsplanen som ble godkjent av Stortinget i 2000. Det opprinnelige kostnadsanslaget var 16,5 milliarder
kroner. Det oppdaterte anslaget er 15,5 milliarder kroner.

Grane-feltet ble funnet av Norsk Hydro i 1991. Grane-reservoaret dekker et område på 30 kvadratkilometer med en oljekolonne som på det høyeste er 80 meter. Plasseringen av brønner er utfordrende, fordi oljen er mer tyktflytende
enn vanlig nordsjøolje.

Totalt skal det bores 27 oljeproduserende horisontale brønner på Grane. Utvinnbare reserver er 705 millioner fat olje. Forventet topproduksjon er 214.000 fat olje per dag. Grane skal produsere olje i mer enn 25 år.