Innkaller til generalforsamling 

april 9, 2003, 12:30 CEST

Statoils generalforsamling finner sted i Stavanger 8. mai klokken 17.00.

Generalforsamlingen avholdes i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder.

2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

3. Valg av møteleder.

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden.

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2002, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 2,90 pr. aksje.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor.

8. Avsetningsinstruks for Statoil ASA - tilpasninger - forslag til vedtak på Statoil ASAs generalforsamling.

Se fullstendig innkalling og registrering her.