Transocean borer på Snøhvit

april 11, 2003, 13:30 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Transocean for boring og komplettering på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Avtalen har en verdi på rundt 700 millioner kroner.

Avtalen med Transocean omfatter boring og ferdigstillelse av de ti brønnene i fase 1 av utbyggingen på Snøhvit- og Albatross-feltene.

Boreriggen Polar Pioneer skal utføre arbeidet som starter høsten 2004.

Arbeidet skal være ferdig våren 2006 ifølge leder for bore- og brønnprosjektet for Snøhvit, Thor Bensvik.

"Etter en full anbudsrunde konkluderte vi med at riggen Polar Pioneer var best egnet for denne jobben, og at Transocean hadde det beste kommersielle tilbudet," sier Bensvik.

Intensjonsavtalen er inngått med forbehold om godkjenning fra partnerne i Snøhvit-lisensen.