Gir råd i Prestige-operasjon

april 22, 2003, 10:55 CEST

Representanter fra Statoil er rådgivere for det spanske oljeselskapet Repsol YPF i arbeidet med å hente opp oljen fra den forliste oljetankeren Prestige utenfor spanskekysten.

Den tekniske komiteen består av flere eksperter på dypvannsoperasjoner fra ulike oljeselskaper. Leder for teknologi og maritime prosjekter, Kåre G. Breivik, og leder for feltutvikling på Glitne, Rolf Saltkjel, representerer Statoil i komiteen.

"Vi skal bidra med vår kunnskap slik at miljøkonsekvensene blir så små som mulig. Vi vil også øke vår kompetanse på oljevernberedskap og sikring av olje på et slikt dyp," sier Breivik.

I midten av mars var den rådgivende gruppen for Repsol YPF og spanske myndigheter samlet for å se på mulige løsninger for hvordan restene i oljetankeren kan hentes opp, eller forvares på en forsvarlig måte.

I mai vil Repsol gi en innstilling til myndighetene om hvordan de vil gjøre operasjonen. Arbeidet med å hente ut nærmere 40.000 tonn fyringsolje skal trolig starte neste år.

Prestige sprang lekk på nordvestkysten utenfor Spania 19. november i fjor. Båten, som var lastet med 77.000 tonn fyringsolje, ble tauet til havs der den brakk i to og sank. Delene ligger på 3800 meters dyp.

Statoil har, som deltaker i en norsk ressursgruppe, lånt ut spesialutstyr til opprenskningsaksjonen etter forliset med Prestige.