Regalia til Troll

april 22, 2003, 23:55 CEST

Statoil har inngått en kontrakt med Prosafe Offshore for å leie fartøyet MSV Regalia. Det skal brukes som flotell ved Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Kontrakten, som er signert på vegne av rettighetshaverne i Troll-lisensen, har en verdi på om lag 160 millioner kroner inklusive opsjoner. Den faste leieperioden er satt til 115 dager fra juli 2004. To opsjoner åpner for forlengelse i inntil 60 dager.

Prosjektet Troll prekompresjon (TPK) krever ekstra bemanning på opptil 150 personer på Troll A-plattformen i perioden.

Regalia har 380 sengeplasser og skal knyttes til plattformen med gangbro.

TPK skal øke kompressorkapasiteten på Troll A slik at det blir mulig å presse mer gass gjennom rørledningene og til kundene på kontinentet.

Som eneste plattform i Nordsjøen får Troll A kompressorer drevet med elektrisk kraft hentet fra land. Som følge av dette får plattformen og Troll-anleggene på Kollsnes minimale utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Ved hjelp av to nye kompressorer vil plattformens behandlings- og transportkapasitet for gass øke fra 85 til over 110 millioner kubikkmeter i døgnet. Det nye utstyret skal være ferdig installert 1. oktober 2005.