Verdens første hydrogenstasjon åpnet på Island

april 23, 2003, 23:00 CEST

Islands industri- og handelsminister åpnet i dag verdens første fyllestasjon for hydrogen til biler og busser. Stasjonen er utstyrt med hydrogenteknologi fra Norsk Hydro og er bygd på en eksisterende bensinstasjon i Reykjavik.

Hydrogen er av mange utpekt som fremtidens energibærer. Åpningen av stasjonen representerer et viktig skritt i denne utviklingen og illustrerer samtidig Hydros sterke posisjon innen hydrogen.

– Åpningen markerer et stort skritt i retning av et hydrogensamfunn og er helt i tråd med den islandske regjeringens politikk med sikte på å oppmuntre og støtte den økende bruken av fornybare energikilder i harmoni med miljøet, sa Valgerður Sverrisdóttir under åpningen – som foregikk ved at ministeren fylte opp et brenselcelledrevet kjøretøy fra DaimlerChrysler.

I forbindelse med åpningen ble det også holdt en konferanse om hydrogen som energikilde, der konserndirektør Tore Torvund i Hydro Olje og Energi var blant deltakerne.

– Vår leveranse av teknologi til fyllestasjonen her på Island viser Hydros engasjement når det gjelder bruken av hydrogen i fremtiden. Vi vil fortsette å utvikle vår kunnskap og bidra til sikker drift, og å redusere kostnadene slik at hydrogen blir et konkurransedyktig valg for en bærekraftig fremtid, sa Torvund.

– På lang sikt må vi kunne produsere hydrogen fra fornybare kilder. Island er et eksempel på et land med naturlige ressurser og hvor en fremtid basert på vann og geotermisk energi er mulig – forutsett at vi kan utvikle et pålitelig brenselsystem for transportsektoren. Dette vil kreve videreutvikling i forhold til demonstrasjonen vi så her tidligere i dag, sa Torvund.

Hydrogenstasjonen i Reykjavik eies av Skeljungur Ltd (som er Shells distributør på Island) og det islandske samarbeidsselskapet Icelandic New Energy Ltd, der Hydro har en eierandel på 16,3 prosent. De øvrige partnerne i dette selskapet er det islandske selskapet VistOrka, DaimlerChrysler og Shell Hydrogen.

Hydrogenet produseres på stasjonen ved hjelp av en elektrolysør fra Norsk Hydro Electrolysers. Strømmen som brukes under elektrolysen, kommer fra Islands naturlige energikilder – vann og geotermisk kraft.

Driften av hydrogenstasjonen er en del av ECTOS-prosjektet, som støttes av EU og har som mål å undersøke den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen ved et bytte av energikilde.

Stasjonen skal forsyne tre DaimlerChrysler-busser som drives av brenselceller. Bussene skal gå i vanlig kommersiell trafikk i Reykjavik i regi av det kommunale busselskapet Straeto. Det er ventet at private hydrogenkjøretøyer også vil benytte stasjonen i fremtiden, og islandske myndigheter har allerede gitt tillatelse til at stasjonen kan operere på kommersiell basis.