Plasseres på topp av Forbes

april 24, 2003, 10:10 CEST

Det amerikanske næringslivsmagasinet Forbes har rangert Statoil som et av verdens 400 beste børsnoterte selskap. Kun to andre norske selskap kom med på listen for 2003.

Forbes har vurdert 1100 børsnoterte selskaper som har en markedsverdi eller omsetning på over 35 milliarder kroner. Selskapene måles etter vekst i omsetning, resultat og avkastning på investert kapital over en femårsperiode. Analytikernes forventninger til fremtiden og utvikling i aksjekursen er også med i vurderingen.

"Det er et kvalitetsstempel og helt klart positivt å være på en slik ranking," sier Ove Gusevik, direktør i meglerhuset First Securities.

I kapitalmarkedet ser en gjerne på en slik rangering som ett av flere element i vurderingen som blir gjort av selskapet, sier Gusevik.