Island viser vei: Hydrogen - drivstoff for framtiden

april 25, 2003, 23:00 CEST

Island har tatt første skritt mot en hydrogen-framtid. I slutten av april ble verdens første hydrogen-fyllestasjon for alminnelig bruk åpnet på sagaøya. Hydro har levert teknologien der råstoffet er vann, energien er strøm fra fornybare kilder, og drivstoffet er hydrogen. Utslippet er ren vanndamp.

For flere år siden ble det politisk enighet på Island om at landet bør frigjøre seg fra fossilt drivstoff og ha som mål å bli et totalt ”grønt” energiland. All elektrisk energi kommer i dag fra fornybare kilder, fra vannkraft og jordvarme. Fyllestasjonen for hydrogen som drivstoff er en milepæl på veien mot et samfunn totalt basert på fornybare energikilder.

Islands industri- og handelminister Valgerdur Sverresdóttir åpnet stasjonen på Vesturlandsvegur i Reykjavik i slutten av april.

– Vi ønsker å bli det første samfunn i verden der en miljøvennlig levemåte kan bli demonstrert. Det vil gi oss islendinger et godt samfunn å bo i, og det vil også skape internasjonal oppmerksomhet om landet og bidra til økt turisme. Vi kan bli et utstillingsvindu for verden. Det er langt fram, men hydrogenfyllestasjonen er det synlig merket på at en ny tid er begynt, sa Sverresdóttir ved åpningen.

Fyllestasjonen blir operert av Shell, og stasjonen er etablert ved et av Shells servicesentre i den islandske hovedstaden.

Busser med brenselceller

Fra sommeren 2003 skal tre hydrogendrevnebusser settes i trafikk i Reykjavik. DaimlerChrysler er en aktiv deltaker i ECTOS-prosjektet på Island ("Ecological City Transport System").

30 busser med brenselceller for hydrogen blir nå bygd av bilfabrikanten. Foruten de tre til Reykjavik skal slike busser settes i trafikk i ti andre europeiske byer, med Madrid som den første i mai 2003. DaimlerChrysler utvikler også varebiler og mindre biler for hydrogendrift. De første småbilene vil ventelig rulle på veiene i California om ikke lenge.

Hydro er leverandør

Norsk Hydro Electrolysers har levert  prosessutstyret til fyllestasjonen på Island. Stasjonen består av fire elementer – en elektrolysør der hydrogen blir utviklet fra vann og strøm, en kompressor som gir ønsket trykk, lagertanker og selve fyllesystemet.

Det er ikke nødvendig å transportere drivstoff til stasjonen. Det eneste som trengs, er innlagt vann og strøm.

– Leveransen av teknologi til fyllestasjonen på Island viser Hydros engasjement når det gjelder bruken av hydrogen i framtiden. Vi vil fortsette å utvikle vår kunnskap og bidra til sikker drift, og redusere kostnadene slik at hydrogen kan bli konkurransedyktig i en bærekraftig framtid, sa konserndirektør Tore Torvund i Hydro Olje og Energi ved åpningen av fyllestasjonen på Island.

– På lang sikt må vi kunne produsere hydrogen fra fornybare kilder. Island er et eksempel på et land med naturlige ressurser der en framtid basert på vann og fornybar energi er mulig, hvis vi lykkes med å utvikle pålitelig brenselsystemer for transportsektoren. Eksperimentet her på Island er avhengig av videre teknologisk utvikling, påpekte Torvund.

Hydrogenstasjonen i Reykjavik eies av Skeljungur Ltd., som er Shells distrubutør på Island, og det islandske samarbeidsselskapet Icelandic New Energy Ltd, der Hydro eier 16,5 prosent. De øvrige partnerne er det islandske selskapet VistOrka, DaimlerChrysler og Shell Hydrogen.